BIBLIAA Biblia - A teljes gyűjteményhttp://dvdbluray.hu/a-biblia-a-teljes-biblia-gyujtemeny-dvd.html

Megjelenés éve: 1994-2002
DVD Megjelenés: 2008
Hossz: 1794 perc

Rendezők:
Roger Young, Nicolas Roeg, Harry Winer, Peter Hall, Ermanno Olmi, Raffaele Mertes, Robert Markowitz, Joseph Sargent

Főszerepekben:
Johannes Brandrup, Franco Nero, Daniela Poggi, Barbora Bobulova, Faith Brook, Jack Hedley, Eric Thal, Elizabeth Hurley, Michael Gambon, Dennis Hopper, Jonathan Rhys Meyers, Max von Sydow, Ben Cross, Anouk Aimée, Vivica A. Fox, Umberto Orsini, Richard Dillane, Dexter Fletcher, Ben Kingsley, Frank Langella, Christopher Lee, Enrico Lo Verso, Philip Stone, Anita Zagaria, Geraldine McEwan, David Suchet, Paul Mercurio, Martin Landau, Lesley Ann Warren, Alice Krige, Dominique Sanda, Warren Clarke, Monica Bellucci, Jeremy Sisto, Debra Messing, Armin Mueller-Stahl, Jacqueline Bisset, Gary Oldman, David O'Hara, Claudio Amendola, Klaus Maria Brandauer, Silas Carson, Patrick Dempsey, Stuart Bunce, Matthew Modine, Lara Flynn Boyle, Sean Bean, Joss Ackland, Juliet Aubrey, Irene Papas, Giancarlo Giannini, Daniel Newman, Annabi Abdelialil, Omero Antonutti, Sabir Aziz, B. Haddan Mohammed, Haddou Zoubida, Louise Lombard, F. Murray Abraham, Jürgen Prochnow, Thomas Kretschmann, Ornella Muti, Frank Baker, Nathaniel Parker, Jonathan Pryce, Leonard Nimoy, Sheryl Lee, Ben Daniels, Richard Ashcroft, Gideon Turner, Maurice Roëves, Richard Harris, Vittoria Belvedere, Benjamin Sadler, Christian Kohlund, Ian Duncan, Bruce Payne, Barbara Hershey, Gottfried John, Paolo Bonacelli, Maximilian Schell, Vittorio Gassman


1 - Genezis: A teremtés és az özönvíz (Genesi: La creazione e il diluvio)

Kaland / Fantasy / Dráma, 1994 - amerikai-német-olasz film

Rendezte: Ermanno Olmi
Főszerepben: Annabi Abdelialil, Omero Antonutti, Sabir Aziz, B. Haddan Mohammed, Haddou Zoubida

A Föld, a víz és a szárazföld, az ember, a férfi és a nő teremtésének ősi történetét elevenítik meg e film költői szépségű képsorai. Egy vén nomád pásztor valahol a pusztában egyszerű szavakkal mesél a tüzet körülülő gyermekeknek Ádámról és Éváról, a tudás fájáról, az Édenkertből való kiűzetésről, Káin bűnéről, Noé bárkájának történetéről, s legvégül a szivárványról, mely megpecsételi az Isten emberrel kötött szövetségét.

2 - Ábrahám (Abraham)

Kaland / Dráma, 1994 - francia-cseh-amerikai-olasz-német film

Rendezte: Joseph Sargent
Főszerepben: Richard Harris, Barbara Hershey, Gottfried John, Paolo Bonacelli, Maximilian Schell, Vittorio Gassman

A nagy világvallások közül három is - a kereszténység, az iszlám és a zsidó vallás - az ősatyák sorában tartja számon Ábrahámot, az első embert, akivel Isten szövetséget kötött, s az egyetlent, aki Isten barátjának nevezhette magát. Ábrahám volt az, aki Kánaán földjére vezette népét, miután a nomád törzs hosszan vándorolt a pusztaságban. E monumentális filmalkotás Richard Harris (Harry Potter, Nincs bocsánat, Gladiátor) nagyszerű alakításában tárja elénk a pásztorból lett hős életét, akinek hitét az isteni akarat folyamatosan kemény próbatételeknek veti alá.

3 - Jákob (Jacob)

Életrajzi / Történelmi / Krimi / Dráma, 1994 - amerikai-német-olasz-angol-francia-cseh film

Rendezte: Peter Hall
Főszerepben: Matthew Modine, Lara Flynn Boyle, Sean Bean, Joss Ackland, Juliet Aubrey, Irene Papas, Giancarlo Giannini, Daniel Newman

Mikor Izsák felesége, Rebeka várandós lett, Isten elárulta neki, hogy két gyermeket hordoz szíve alatt, akik két nagy nép atyjává lesznek majd egyszer s a fiatalabb fiú legyőzi és szolgájává teszi az idősebbet. Mikor Ézsau és Jákob felnőnek, a jóslat be is igazolódik. Jákob egy tál lencséért könnyen megveszi fivérétől az elsőszülöttség jogát, az atyai áldást pedig csellel szerzi meg. Hiába tesz szert azonban előnyökre, nehéz sorsot szán neki a végzet. Sok évig dolgozik Lábán szolgájaként, mire önálló életet kezdhet családjával. Hazatérve pedig testvérbátyja haragjával kell szembesülnie. Mivel azonban Jákob képesnek mutatkozik Isten színe előtt alázatot mutatni, kiérdemli az új nevet: Izrael, ami annyit tesz – Isten fejedelme.

4 - Mózes (Moses)

Történelmi / Életrajzi / Kaland / Krimi / Dráma, 1995 - amerikai-cseh-angol-francia-olasz-német-spanyol film

Rendezte:Roger Young
Főszerepben: Ben Kingsley, Frank Langella, Christopher Lee, Enrico Lo Verso, Philip Stone, Anita Zagaria, Geraldine McEwan, David Suchet

Az Ótestamentum ősatyái közül Mózes valószínűleg a legellentmondásosabb személyiség. A nehéz beszédű ifjút a zsidók egyiptominak tekintik, de az egyiptomiak közt is idegennek számít. Mégis őt jelöli ki az Úr, hogy Izrael fiait megszabadítsa az egyiptomi fogság nehéz igájából és elvezesse őket az ígéret földjére. Hatalma talán egyik bibliai ősatyáéhoz sem fogható: utat nyit népe előtt a Vörös-tengeren s a sziklából vizet fakaszt.Ő ad kőbe vésett törvényt a zsidó népének, s e törvények máig a nyugati világ erkölcsi értékeinek alapjául szolgálnak.

5 - József (Joseph)

Kaland / Dráma, 1995 - olasz-amerikai-német film

Rendezte: Roger Young
Főszerepben: Ben Kingsley, Paul Mercurio, Martin Landau, Lesley Ann Warren, Alice Krige, Dominique Sanda, Warren Clarke, Monica Bellucci

Jákob legkedvesebb fia, József már kisgyermek korában is kirítt testvérei sorából. Mikor ifjúkorában kiderül, hogy Isten csodálatos adományaként álomfejtői képességgel rendelkezik, végképp magára haragítja durva lelkű fivéreit, akik a kútba hajítják, majd eladják Egyiptomba rabszolgának. József azonban mindig bízik az isteni gondviselésben. Hitének köszönheti, hogy a rabszolgasorból először az egyiptomi testőrparancsnok, Putifár jobb kezévé lép elő, majd álomfejtései jóvoltából a fáraó első embere lesz. Megmenti Egyiptom népét és a saját családját az éhhaláltól és meg tud bocsátani azoknak, akik vétettek ellene.

6 - Sámson és Delila (Samson and Delilah)

Kaland / Dráma, 1996 - német-olasz-amerikai film

Rendezte: Nicolas Roeg
Főszerepben: Eric Thal, Elizabeth Hurley, Michael Gambon, Dennis Hopper, Jonathan Rhys Meyers, Max von Sydow

Isten Sámsont (Eric Thal) küldi, hogy Izrael népét felszabadítsa a filiszteusok elnyomása alól. Hosszú időnek kell eltelnie azonban, hogy az emberfeletti erővel megáldott férfi elfogadja küldetését és alávesse magát Isten akaratának. Sámson ifjúkorát ugyanúgy éli, mint a többi júdeai fiatal: a mezei munkákra, szórakozásra és a lányokra fordítja minden figyelmét. Csak akkor fordul a filiszteusok ellen, mikor azok megölik szeretteit. Ám amikor megpillantja az előkelő filiszteus lányt, Delilát (Elizabeth Hurley), a szerelem felülkerekedik a bosszúvágyon. Sámson naiv odaadással kiszolgáltatja magát a szépségnek, aki árulással viszonozza bizalmát. Sámsonra vakság, gyengeség és börtön vár.

7 - Salamon (Solomon)

Kaland / Dráma, 1997 - angol-cseh-francia-olasz-német-amerikai film

Rendezte: Roger Young
Főszerepben: Ben Cross, Anouk Aimée, Vivica A. Fox, Max von Sydow, Umberto Orsini, Richard Dillane, Dexter Fletcher

Dávid legkedvesebb fiát, a derék és jólelkű Salamont emberfeletti bölcsességgel ruházza fel Isten. Atyja halálakor ő veszi át Izrael vezetését és nem csak bölcsessége miatt lesz messze földön híres, hanem azért is, mert az ő uralkodása alatt épül meg a jeruzsálemi Templom. A Templom elsősorban szent hely, de megépülése azt is jelenti, hogy az évszázadokig húzódó vándorlás után a zsidó nép végre hazát alapított. Salamon okos politikája mellett az ország elkerüli a háborúkat, s nem csak a számtalan feleségből és gyermekeikből álló királyi család, de az egész nép élvezheti az oly régóta várt békét és a jólétet.
Roger Young rendezésében e monumentális filmalkotás a Biblia szellemiségéhez méltó módon eleveníti fel minden idők legbölcsebb uralkodójának csodálatos történetét.


8 - Dávid (David)

Kaland / Dráma, 1997 - amerikai-olasz-német film

Rendezte: Robert Markowitz
Főszerepben: Nathaniel Parker, Jonathan Pryce, Leonard Nimoy, Sheryl Lee, Ben Daniels, Richard Ashcroft, Gideon Turner, Maurice Roëves

Miután Saul méltatlannak bizonyult arra, hogy Izrael királya legyen, Isten az egyszerű pásztorfiút, Dávidot választja új királynak. Az ifjú bátorsága és éles elméje hamarosan megmutatkozik a filiszteusok ellen vívott csatában, mikor legyőzi az óriás Góliátot. Később Saul és fiai odavesznek egy véres ütközetben, és Dávid elfoglalja trónját a pompás Jeruzsálemi palotában. Úgy tervezi, uralkodása békés lesz. Templom építésére készül, mely egyszerre lenne a Frigyláda háza, valamint Isten és az ember találkozásának helyszíne.

9 - Jeremiás (Jeremiah)

Dráma, 1998 - olasz-német-amerikai film

Rendezte: Harry Winer
Főszerepben: Klaus Maria Brandauer, Silas Carson, Patrick Dempsey, Stuart Bunce

Jeremiás még egészen fiatal, mikor Isten nyilvánvalóvá teszi előtte, hogy ő a kiválasztott: az Úr üzenetét kell közvetítenie Jeruzsálem vezetői és a nép felé. A zsidók ugyanis egy ideje hamis bálványokat imádnak, és ha ezzel nem hagynak fel, Istenük haragja jeléül ellenséget küld rájuk, aki elpusztítja városukat. Jeremiás szavai azonban süket fülekre találnak és nem csak a zsidó vezetők, de még saját családja is elfordul tőle. A király egy hamis próféta szavára hallgat Jeremiás helyett és abban bízik, hogy ha Babilon ura, Nabukodonozor (Klaus Maria Brandauer) megtámadja a várost, szövetségesük, Egyiptom a segítségükre siet.

10 - Eszter (Esther)

Életrajzi / Történelmi / Romantikus / Krimi / Dráma, 1999 - német-amerikai-olasz film

Rendezte: Raffaele Mertes
Főszerepben: Louise Lombard, F. Murray Abraham, Jürgen Prochnow, Thomas Kretschmann, Ornella Muti, Frank Baker

Esztert, a zsidó árva leányt (Louise Lombard) az istenhívő Márdokeus húgaként nevelte fel. Mikor Ahasvérus, a perzsák királya elrendeli, hogy szűzlányokkal népesítsék be háremét, a szépséges árvát is elhurcolják a katonák.
Eszter azonban méltósággal viseli sorsát a perzsa udvarban, s erényessége, éles elméje révén hamar kitűnik a többi háremhölgy közül. A király királynéjává emeli és trónra ülteti az okos leányt, Eszternek pedig sikerül lebeszélnie férjét a kegyetlen tervről, hogy a perzsa birodalomban élő zsidókat értelmetlenül elpusztítsák.

11 - Jézus (Jesus)

Életrajzi / Történelmi / Dráma, 1999 - cseh-olasz-német-amerikai film

Rendezte: Roger Young
Főszerepben: Jeremy Sisto, Debra Messing, Armin Mueller-Stahl, Jacqueline Bisset, Gary Oldman, David O’Hara, Claudio Amendola

Minden idők legismertebb története megelevenedik a filmvásznon. Ebben az ezredfordulón készült, nagyszabású filmben Jeremy Sisto alakítja Isten fiát, Názáreti Jézust, aki egyszerű asztalosból válik szellemi vezetővé, filozófussá és végül mártírrá. Jézus álmában egy véres csata képei jelennek meg egy olyan világméretű háborúban, melyet Krisztus nevében folytatnak és egy haldokló katona az ő nevét ismételgeti. Vajon mi lehetett ez a rémálom? Kik ezek az emberek, akik az ő nevében harcolnak?

12 - Szent Pál (San Paolo)

Dráma / Misztikus, 2000 - olasz-cseh film

Rendezte: Roger Young
Főszerepben: Johannes Brandrup, Franco Nero, Daniela Poggi, Barbora Bobulova, Faith Brook, Jack Hedley

Krisztus kereszthalála után a zsidó vallási vezetők nem tudnak egyetértésre jutni, hogy ki kell-e állniuk Jézus tanítása mellett, vagy el kell vetniük azt. Jézus legádázabb ellenségei Saul (Johannes Brandrup) és Rúben, két magas rangú főpap. Saul Damaszkuszba is elmegy, hogy tűzzel-vassal irtsa Jézus híveit. Út közben azonban különös dolog történik vele: elveszíti látását, és hirtelen ráébred, hogy küldetése éppen ellentétes azzal, amit hitt. Amikor Ananiás Isten segítségével meggyógyítja, már tudja, mi valódi feladata: Jézus igéjét hirdetni a pogányok között.

13 - Apokalipszis (San Giovanni - L’apocalisse)

Dráma / Misztikus, 2002 - olasz film

Rendezte: Raffaele Mertes
Főszerepben: Richard Harris, Vittoria Belvedere, Benjamin Sadler, Christian Kohlund, Ian Duncan, Bruce Payne

Krisztus után 90-ben a Római Birodalomban Domitianus császár uralkodik, aki istennek, menny és föld urának tartja magát. A keresztények nem ismerik el isteni voltát, ezért kegyetlenül üldözik őket. János, az idős apostol faluját is római katonák lepik el. Mindenkit lemészárolnak, csak János menekül meg az értelmetlen pusztítás elől. Isten szavát követve elindul, hogy a végítélet tanait terjessze a keresztények között.


http://www.imdb.com/title/tt0109884/

BIBLIA